NATUUR

  • Is er in Key West een publieke tuin of een park voor de buurtbewoners?
    Naast het bestaande Crickx Park en het openbaar park aan de Marchantbrug, zal, op initiatief van het Brussels Gewest, de hele Biestebroekzone rond het kanaal worden heraangelegd met verschillende, nieuwe publieke groene zones.
  • Hoeveel groendaken komen er?
    Er komen in totaal 5 groendaken met een oppervlakte van 4.600 m². We leggen ze overal aan waar geen zonnepanelen op de daken liggen.
  • In welke mate proberen jullie om zo veel mogelijk groene zones te voorzien?
    Er komen in totaal 5 groendaken met een oppervlakte van 4.600 m². We leggen ze overal aan waar geen zonnepanelen op de daken liggen.