NATUUR

 • Wat maakt Key West tot een duurzaam project?

  Key West wordt een van de duurzaamste wijken in Brussel:

  • 4.600 m² groendaken
  • Een binnentuin van 1.700 m²
  • 55 bomen
  • Een regenwaterput van 156 m³
  • Hernieuwbare geothermische energie
  • Zonnepanelen
  • Doorgedreven thermische isolatie
  • Een energieverbruik van minder dan 40 kWh/m²/per jaar. Dat is 10 keer minder dan een normale woning die vaak 400kWh/m²/jaar verbruikt.
  • Recuperatie van regenwater
  • Koelte-eilanden, gecreëerd door de binnentuin en groendaken
  • Alle ruimte voor actieve, zachte en deelmobiliteit
  • De afbraakmaterialen van de werf worden hergebruikt op andere werven of door andere gebruikers. Meer dan 70% van het sloopafval zal worden gerecycleerd.